Tehlike ortadan kaldırılıyor | Şampiyon İrlanda Yolcusu | TSO, TOBB EĞİTİMİNE KATILDI | KAMPANYAYA KATILIM ÇAĞRISI… | BAHAR ALERJİSİ KAPIYI ÇALIYOR | TURPÇU VE DERTLİ EREĞLİ’YE GELDİ | GAZETECİLER DERNEĞİNDEN JANDARMA KOMUTANINA ZİYARET.. | AK PARTİ GÖREV DAĞILIMINI YAPTI | MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ'TAN İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI | Karabük Belediyesi Yeni Parklar ile Yeşil Alanları Çoğaltıyor |

Bugün 17.02.2018

CHP Kdz. Ereğli İlçe Yönetimininin çalışmalarını sizce nasıl?

Seçenekler
Halil Posbıyık
Dr. Hüseyin Uysal
Dr. Recep Erdoğan
Mevlüt Özdemir

Sonuçları Göster

Tekil (Bugün) 1025
Toplam 7721035
En Fazla 101842
Ortalama 2184
 
TAŞINMAZLARIN TESCİL İŞLEMLERİ KARARA BAĞLANDI
 
 
“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”, 21.07.1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 12. maddesi temel alınarak düzenlenerek; madde, taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasını içeren hükümleri içerir hale getirildi. Ereğli Belediyesi konuyla ilgili olarak, ilçemizde bulunan söz konusu taşınmazların sahiplerine ulaşarak başvurmalarını sağladı. Belediye Basın Danışmanlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 9 başvurudan beş tescilli taşınmaz kültür varlığına onarım yardımı sağlandığını bildirildi.

16/06/2012

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “Bu konuda yükümlü ve sorumlu kurum, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmasına karşın, bu kurumun gerekenleri yapmaması üzerine Karadeniz Ereğli Belediyesi birtakım çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle konu ilgililere, yapıların sahipleri ya da hissedarları olan kişilerle TMMOB Mimarlar Odası Kdz. Ereğli Temsilciliği’ne resmi yazı ile bildirilmiş ayrıca oda adresine gidilerek, yönetim kurulu üyelerine sözlü olarak anlatılmıştır. Yazılı ve sözlü girişimlerden yanıt alınmaması üzerine söz konusu tescilli taşınmaz kültür varlığı olan yapılar saptanmış, yerinde görülmüş ve halen bu taşınmazlarda oturanlar ile doğrudan görüşmeler yapılmıştır. Oturanlardan veya sahiplerinden izin alınarak, tescilli taşınmaz kültür varlığı olan yapılar yerinde incelenerek fotoğraflanmıştır. Söz konusu taşınmazların sahiplerine ya da hissedarlarına ulaşılıp, “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” hakkında bilgiler verilerek; başvurmaları durumunda gerekli belgeleri bildiren yazı ile başvuru dilekçeleri verilip, belgeleri 22 Aralık 2011 tarihine kadar Belediyemize veya 23.11.2011 tarihine kadar Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları önerilmiştir. Başvuru yapacaklara, yönetmelik uyarınca istenen: a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, b) Proje kapsamına ilişkin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin teknik rapor, c) ‘9 cm x 13 cm’ boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü” gibi yazılı ve görsel dokümanların Belediyemizce ücretsiz olarak karşılanacağı belirtilmiştir. Bu duyurunun ardından da aşağıda isimleri belirtilen vatandaşlarımız müracaatta bulunmuşlardır: - Ömür DİREKÇİ (Kirmanlı Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:22, Ada:37,Parsel:3-4) - Kadir POSBIYIK (Orhanlar Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:13, Ada:145, Parsel:28) - Kıymet KILIÇ (Murtaza Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:20, Ada:48,Parsel:7) - Yılmaz YALÇIN (Orhanlar Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:1, Ada:158,Parsel:4) - Işıl ÖZTÜRK (Murtaza Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:20, Ada:47,Parsel:1) - Rıfat OĞUZ, (Murtaza Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:4, Ada:47,Parsel:25) - Hüseyin DÖNMEZ, (Orhanlar Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:4,Ada:225,Parsel:6) - Mustafa Avcı, (Akarca Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta: 40, Ada:200, Parsel:1) - Latif TETİK, (Orhanlar Mahallesi, Kadastrol Bilgiler: Pafta:4, Ada:178, Parsel:3) Bu başvuruların yedisi (7) Belediyemiz resmi yazısı ilişiğinde, Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. İki (2) başvuru (Mustafa Avcı, Latif Tetik) da bizzat malikleri tarafından yapılacak. Konuyla ilgili olarak, Belediye Basın Danışmanlığı aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yapan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başvurusu belediyemiz destek ve katkılarıyla yapılan beş tescilli taşınmaz kültür varlığına onarım yardımı sağlandığını bildirdi. Başkan Posbıyık açıklamasında şu görüşleri sundu: “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik, uyarınca Belediyemiz Başkanlık Danışmanı Raif TOKEL tarafından hazırlanan dokuz adet tescilli yapıya ait başvuru dosyası Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce incelendikten sonra beş adet yapıya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılıksız yardım sağlandı. Tarihsel ve kültürel değeri olan tescilli yapılara, söz konusu yönetmelik uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılıksız yardım yapılmaktadır. Yapılacak yardımlarla ilgili olarak gerek başvuru dosyasının hazırlanmasında gerekse başvuruların izlenmesinde bu tür yapıların sahiplerine, Belediyemizce gerekli destekler verilecek ve verilmeye devam edilecektir.” Dokuz tescilli yapının başvurusunu yapan Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkanlık Danışmanı Raif Tokel de verdiği bilgide, 21.07.1983 tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 12. maddesi temel alınarak düzenlenen 15.07.2005 tarih ve 25876 Sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik uyarınca, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlılığı niteliğindeki yapılara ait mimari projelerin hazırlanması ve uygulanmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce “nakdi (Bakanlıkça sağlanacak karşılıksız parasal destek), teknik (Bakanlıkça sağlanacak bilgi, belge ve personel desteği), ayni (Bakanlıkça sağlanacak mal, eşya veya malzeme desteği) yardımların yapılmasının öngörüldüğünü, yönetmeliğin uygulamasından İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri sorumlu olmasına karşın, Zonguldak İli’nde Bakanlıkça sağlanan bu olanaktan yararlanan kişi sayısının yok denecek az olduğunu söyledi. 2011 yılında Zonguldak İli’nden toplam dokuz başvuru dosyasının sekizinin yapı sahibi kişilerle birebir görüşüldükten sonra kendisi tarafından hazırlanarak sunulduğunu kaydeden Tokel; “Kdz.Ereğli Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Halil Posbıyık’ın talimatları doğrultusunda 2011 yılında başlattığımız bu çalışma kapsamında yedisi Belediyemiz resmi yazısı ilişiğinde, ikisi bizzat malikler tarafından olmak üzere, toplam dokuz adet başvuru dosyası, Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce kurulan komisyonun incelemesi sonucu dört taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapıya proje yardımı, bir yapıya da proje uygulama yardımı çıkmış olup; hak sahipleri, konu ile ilgili sözleşmeleri imzalamışlardır. Tescilli taşınmaz kültür varlılığı niteliğindeki yapılara sahip olan maliklerin başvuru dosyalarının hazırlamasında başvuruların süresi içersinde ilgili birime gönderilmesinde ve başvuruların izlenmesinde Kdz.Ereğli Belediyesi olarak gerekli yardımlar yapılacaktır.”, dedi.
 

1577

Yorum Ekle

Yazdır
   

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

21/04/2015 - 17:57 TSO, TOBB EĞİTİMİNE KATILDI

n

10/12/2014 - 21:47 GAZETECİLER DERNEĞİNDEN JANDARMA KOMUTANINA ZİYARET..

n

10/09/2014 - 16:30 Demir: “Üniversitemiz, çökme noktasına gelmiş Zonguldak’ın can simididir”

n

10/09/2014 - 16:26 KEMERDER KURULDU

n

10/09/2014 - 16:23 İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANIYOR

n

10/09/2014 - 16:20 EGD yeni yerinde…

n

10/09/2014 - 16:10 GMİS: “İş cinayetleri durdurulmalıdır”

n

22/05/2014 - 10:35 EGD, SANDIĞA GİDİYOR

n

22/05/2014 - 10:30 Zonguldaklı Madenciler, Soma Şehitleri için dua etti

n

22/05/2014 - 10:28 Soma maden şehitlerinin ruhuna mevlid-i şerif okutuldu

n

22/05/2014 - 10:20 KEAL Mezunlar Buluşması..

n

12/03/2014 - 09:35 MİNYAEREĞLİ SERGİSİ AÇILDI

n

12/03/2014 - 09:26 “UMUDUN SİMGESİ BERKİN ELVAN`I UNUTMAYACAĞIZ!”

n

12/03/2014 - 09:22 İŞKUR, ZTSO’DA SEMİNER DÜZENLEDİ

n

06/03/2014 - 08:29 GMİS Örgütlenmeyi Ülke Geneline Yayıyor

n

06/03/2014 - 07:46 Sokak hayvanları beslenme ünitelerine yenileri eklendi

n

06/03/2014 - 07:28 Akbıyık ‘Radyo Karaelmas’ın konuğu oldu

n

05/03/2014 - 11:07 GMİS, 103 Maden Şehidini anıyor

n

05/03/2014 - 11:04 Zonguldak TSO’da takım çalışması anlatıldı

n

05/03/2014 - 09:08 Başkan Posbıyık: “Bizde Tecrübe Var”

n

29/01/2014 - 15:46 Meclis Üyelerine teşekkür plaketi

n

13/01/2014 - 10:17 Mutfakta yılsonu vurgunu Gıda fiyatları yüzde 1.22 arttı

n

24/08/2013 - 15:56 ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

n

24/08/2013 - 15:53 AB PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

n

24/08/2013 - 15:42 TTK Üzülmez Müessesinde 4. Ocak Kurban kesti

n

24/08/2013 - 15:37 BELEDİYE PERSONEL KUCAKLAŞMASI

n

24/08/2013 - 15:28 DÖRT BİR YANIMIZ İNTERNET

n

24/08/2013 - 15:18 KAVLAK’TAN BİRLEŞME ÇAĞRISI

n

24/08/2013 - 15:11 Belediye Plajı periyodik olarak temizleniyor

n

24/08/2013 - 15:07 Basın sitesinde sona geliniyor

n

24/08/2013 - 14:58 Başkan Akdemir asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

n

27/06/2013 - 10:50 ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR DAĞITILACAK

n

27/06/2013 - 10:02 RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

n

27/06/2013 - 09:57 HAYDİ FESTİVALE!..

n

27/06/2013 - 09:55 D4 YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLUĞUNDA SÜRE UZATILDI

n

15/06/2013 - 09:57 YAZICIOĞLU’NDAN BABALAR GÜNÜ KAMPANYASI

n

15/06/2013 - 09:52 MUTFAKTA MAYIS RAHATLIĞI

n

15/06/2013 - 09:39 YAYAD, BAŞKAN POSBIYIK’I ZİYARET ETTİ

n

15/06/2013 - 09:32 3,5 YILDA 3 BİN HASTA KİTAPÇIK OLUYOR

n

15/06/2013 - 09:27 ALTYAPI PARKE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

n

15/06/2013 - 09:12 KAYMAKAM ÇAY, EREĞLİ’NİN KURTULUŞUNU KUTLADI

n

18/01/2013 - 15:57 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

n

18/01/2013 - 15:48 EV VE SÜS HAYVANI SATANLARIN DİKKATİNE!

n

18/01/2013 - 15:35 BİRAND VEFAT ETTİ

n

18/01/2013 - 15:27 SU HATLARI YENİLENİYOR

n

17/01/2013 - 20:24 TOKİ’DEKİ KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

n

17/01/2013 - 20:21 AKÇIN: "TÜRKİYE'NİN %92'Sİ AFET RİSKİ TAŞIYOR"

n

17/01/2013 - 20:16 TÜİK İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 9,1 OLARAK AÇIKLADI

n

17/01/2013 - 20:11 BAŞKAN BEKTAŞ'TAN ÖLEN MADENCİLERİN AİLELERİNE MADDİ MANEVİ DESTEK

n

17/01/2013 - 19:50 ZONGULDAK BELEDİYESİ ZABITALARI KÖMÜR DENETİMLERİ SÜRÜYOR

n

17/01/2013 - 19:36 ÇAYDAMAR YOLU YAPILIYOR

n

17/01/2013 - 19:32

KOZLU’DA REFAKATÇİ HİZMETİ BAŞLATILDI

n

17/01/2013 - 18:59 BAŞKAN POSBIYIK: “EREĞLİ EKONOMİSİ YÜKSELİŞE GEÇECEK”

n

08/11/2012 - 12:52 KOZLU VE KİLİMLİ’NİN İLÇE OLMASI TBMM GENEL KURULUNDAN GEÇTİ

n

08/11/2012 - 12:31 POSBIYIK: “CENAZE HİZMETLERİNDE KİMSEDEN PARA ALMAYACAĞIZ”

n

08/11/2012 - 12:28 GIDA FİYATLARI AYLIK YÜZDE 1.27 GERİLEDİ

n

26/09/2012 - 09:28 YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM SEMİNERİ VERİLECEK

n

30/06/2012 - 17:36 YALI CADDESİ’NDE SONA GELİNDİ

n

30/06/2012 - 17:20 DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANIYOR

n

30/06/2012 - 16:36 “HÜKÜMET ZAMMINI FAZALASIYLA GERİ ALMIŞTIR”

n

30/06/2012 - 16:33 D-4 YETKİ BELGESİ ALMA SÜRESİ UZALTILDI

n

30/06/2012 - 16:29 EREĞLİ’DE TARİHİN EN GENİŞ ÇAPLI BORULARI DÖŞENİYOR

n

30/06/2012 - 16:23 ZTSO Genel Sekreteri OKAY YÖREX fuarının değerlendirmesini yaptı

n

30/06/2012 - 16:19 DENİZCİLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI PEKDEMİ, GMİS GENEL BAŞKANI ALABAŞ’I ZİYARET ETTİ

n

30/06/2012 - 16:10 KISIK’TAN VEDA ZİYARETİ

n

16/06/2012 - 17:27 Köprü alanında inceleme

n

16/06/2012 - 17:24 YAZICIOĞLU BABALARI DA UNUTMADI!

n

16/06/2012 - 17:20 TAŞINMAZLARIN TESCİL İŞLEMLERİ KARARA BAĞLANDI

n

16/06/2012 - 17:11

“KAPUZ PLAJINA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GİRİLEBİLİR”

n

16/06/2012 - 15:19

KADINLAR KÜRTAJI PROTESTO ETTİ

n

16/06/2012 - 15:10

GENÇ, OKUR İLE LİMANLARDAKİ SIKINTILARI PAYLAŞTI

n

16/06/2012 - 15:05

KAYMAKAM ÇAY’IN 18 HAZİRAN MESAJI

n

16/06/2012 - 14:57 İZCİLER, BAŞKAN POSBIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

n

16/06/2012 - 14:53 “BENİM DE BİR İŞ FİKRİM VAR”PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

n

17/03/2012 - 15:02 AB ÖĞRENCİLERİNE VEDA YEMEĞİ

n

17/03/2012 - 14:54

ISLAH OSB PROJESİ TANITILDI

n

17/03/2012 - 14:48

Alaplı, liman için ısrarını sürdürüyor

n

17/03/2012 - 14:45

“TAŞKÖMÜRÜ MÜCEVHER ÖZELLİĞİNİ KORUYOR”

n

17/03/2012 - 14:42

ZONGULDAK JEOBİLİM OKULU PROJE BAŞVURUSU YAPILDI‏

n

17/03/2012 - 14:39

 “İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR”

n

17/03/2012 - 14:36

BÜYÜK ZAFERİN 97. YILDÖNÜMÜ

n

04/03/2012 - 16:38 "İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ"

n

27/02/2012 - 17:47

GÜLMEZ: “EKONOMİK KRİZ DEVAM EDİYOR”

n

27/02/2012 - 17:39

Eski Milletvekili Cengiz’den anlamlı bağış

n

27/02/2012 - 17:35

Posbıyık: “2012 hizmet yılı olacak”

n

14/02/2012 - 16:17

YOLLAR ONARILIYOR

n

14/02/2012 - 16:09

EMİTT’TE EREĞLİ STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

n

15/12/2011 - 13:14

KARTAL’LA HİÇBİR SORUNUM YOK!..

n

15/12/2011 - 13:03 ALABAŞ’TAN CESUR ÇIKIŞ!..

n

15/12/2011 - 13:00 Sever’den Başkan Posbıyık’a plaket

n

15/12/2011 - 12:55

ÖĞRENCİ MECLİSİ SEÇİMLERİ YAPILDI

n

15/12/2011 - 12:52

Zonguldaklı iş adamları bir araya geliyor

n

15/12/2011 - 12:49

ZONGULDAKLI GAZETECİLER ANKARA’DA 

BİK ile KOSGEB’İN KONUĞU OLDU

n

03/11/2011 - 15:46

POSBIYIK: “KALİTESİZ BETON ÜRETİLİYOR!..”

n

03/11/2011 - 15:40 EĞİTİM-İŞ’TEN İPTALE TEPKİ

n

03/11/2011 - 15:36

POSBIYIK’A PLAKET

n

03/11/2011 - 15:31

EREĞLİ İTFAİYESİ ILGAZ’DA

n

15/09/2011 - 16:40

Yıldırım: “Vicdanımız kanıyor”

n

15/09/2011 - 16:37

EREĞLİ TSO’DAN FUAR ATAĞI

n

15/09/2011 - 16:33

POSBIYIK’TAN BİRLİK MESAJI

 
eXTReMe Tracker

©2007 Bütün Hakları Saklıdır...
Tasarim : Canliyayin.Org